Plastová okna

Profilový systém S 7000 IQ

S7000IQProfilový systém S 7000 IQ má konstrukční hloubku 74 mm. Tento do posledního bodu domyšlený systém pěti vnitřních komor zabraňuje vzniku tepelných mostů a optimalizuje termoizolační schopnosti. Doraz středového těsnění je dodatečně opatřen dutými komůrkami. Tím má tento soubor profilů také v oblasti drážky  kontinuálních pět komor. Zjištěná hodnota U této kombinace profilu včetně standardní ocelové výztuže Uf = 1,2 W/m²K je extrémně nízká.

Každé okno je jen tak hezké, jako systém profilů, z něhož je zkonstruováno. Proto jsme našemu exkluzívnímu profilu S 7000 IQ přidali některé zvláštní vlastnosti. Vaše okno tak splní všechny nároky na jeho vzhled, harmonické proporce, oblé tvary, úzké šířky viditelných částí a brilantně hladký povrch.

Okna s úzkými šířkami viditelných částí propouštějí do interiérů budov více světla. Systém profilů S 7000 IQ podporuje tento efekt velmi úzkými viditelnými částmi křídel a čelních lišt a dává tak oknu jemný vzhled. O to, aby úzkými konstrukčními prvky neutrpěla stabilita, se starají příslušně dimenzované výztuže v profilech.

Firma GEALAN nabízí její „bezpečnostním profil S 7000 IQ" včetně ochrany proti vloupání. Přesvědčivými konstrukčními argumenty jsou konstrukční hloubka profilu 74 mm, záměrná volba silnějších materiálů a doraz středového těsnění jako dodatečná bariéra. Tyto prvky jsou doplněny bezpečným sešroubováním kování s rámem.

Systém S 7000 IQ jako první systém profilů úspěšně absolvoval sérii testů proti vloupání autorizované zkušebny. Vystavená osvědčení pro třídy odolnosti WK 1 až WK 3 podle normy DIN V ENV 1627 a násl. pokrývají nejrůznější druhy otevírání, konstrukce oken a provedení profilů pro celou paletu možných oblastí aplikace.

Výhody systému S 7000 IQ:

 • vynikající tepelná izolace (Uf = 1,2 W/m²K)
 • volitelně optimální základní větrání systémem GECCO
 • úzká pohledová šířka
 • vysoká ochrana proti proražení/vloupání
 • vysoká statika
 • svařitelná naextrudovaná těsnění v barvách papyrusová bílá nebo černá
 • stejné výztuže v  rámu a křídle
 • osová vzdálenost 13 mm jako v systému S 8000 IQ
 • lze pořídit v mnoha acrylcolorových barvách a s fóliemi v dekoru dřeva.

Profilový systém S 8000 IQS8000IQ

Ekonomická efektivnost jako princip

Profilový systém S 8000 IQ dokládá důslednou orientaci firmy  na potřeby trhu. Při konstrukci tohoto systému s dorazovým těsněním a konstrukční hloubkou 74 mm se firma soustředila na ekonomickou efektivnost a optimalizaci spotřeby materiálu – pro bezproblémové a ekonomicky efektivní zpracování ze strany výrobců oken.

S 8000 IQ se 6 komorami

 • Vynikající tepelná izolace díky šesti komorám v osazovacím rámu a křídle.
 • Velmi dobrá stabilita díky velkým ocelovým výztužím v osazovacím rámu a křídle.
 • Vysoký komfort čištění díky příslušně dimenzované drážce rámu.
 • Volitelně v plošně odsazeném provedení s dvojnásobně zkosenou zasklívací lištou nebo v poloplošně odsazeném provedení s kulatou zasklívací lištou.

Profilový systém S 8000 IQ plus

Tento  rám s konstrukční hloubkou 83 mm se nemá za co stydět! Se svými šesti komorami nabízí ideální ochranu před chladem a hlukem, a aktivně přispívá ke snižování emisí  CO2. Konstrukční hloubka 83 mm mimoto zajišťuje zvýšenou pevnost rohů a tím vyšší stabilitu okna. Velká ocelová výztuž kromě toho zajišťuje vysokou stabilitu profilu a stabilní šroubové spoje kování je velkým přínosem nového systému S 8000 IQ plus v otázce ochrany proti proražení/vloupání.

Různorodé možnosti variacíS8000IQplus

Nový  rám systému s dorazovým těsněním S 8000 IQ plus s šestikomorovém provedení. Díky této vysoké kompatibilitě nepotřebují zpracovatelé materiálu od firmy GEALAN ve své výrobě žádné dodatečné výrobní nástroje. To umožňuje výrobu dvou různých konstrukčních hloubek v jediném optimalizovaném výrobním procesu.

Exkluzivnost

 • Masivní, kvalitní rám
 • Vynikající stabilita díky standardizovaným ocelovým výztužím
 • Pro okna na míru
Ochrana
 • Šest komor pro vynikající tepelnou a protihlukovou izolaci
 • Vysoká ochrana proti proražení/vloupání

Design

 • Zdařile tvarovaná zaoblení, která zaujmou.
 • Vzletná estetika
 • Úzké šířky viditelných částí a měkké kontury

Profilový systém S 9000 IQS9000IQ

VHODNÉ PRO PASIVNÍ DOMY

Inovativní středové těsnění libovolně kombinovatelné

Nový GEALAN systém S 9000 - jako kombisystém s konstrukční hloubkou 83 mm - sdružuje stejnou měrou vlastnosti a přednosti středového a dorazového těsnění. Velká konstrukční hloubka, šest profilových komor v rámu a křídle a tři kontinuální těsnicí roviny jsou zárukou vynikající tepelné izolace. Tato okna uspokojí i nejvyšší nároky.

Optimální tepelná izolace

Vyvinutí systému s nejlepšími tepelně izolačními vlastnostmi není náhoda, ale výsledek cíleného vývoje. Úspěch nám dává za pravdu. Četné výpočty prokázaly vynikající tepelně izolační hodnoty. Od začátku bylo cílem vývoje dosáhnout tepelně izolační hodnoty Uf - 0,92 W/m²K při standardní kombinaci s ocelí, a tím i využitelnosti v pasivních domech. To se podařilo kombinací všech inovativních detailů v koncepci systému.

Tajemství spočívá v detailuW/m²K

Systém S 9000 disponuje inteligentní koncepcí těsnění se třemi kontinuálními těsnícími rovinami. Kvůli zlepšení tepelné izolace je křídlo už z výroby navíc vybaveno těsněním v drážce křídla. Vysoká hloubka vsazeného skla s mírou zapuštění 26 mm zajišťuje zlepšenou tepelnou izolaci.